Fertility.sk - plodnosť a liečba neplodnosti

  • Terapeutka: Júlia Borčinová

    absolventka profesionálneho
    výcviku Arvigo Techniques of
    Maya abdominal therapy

  • Cena masáže: 30 eur
  • Prihlasovanie: info@mayskamasaz.sk, 0918 861 912
  • Miesto: Via Prudentia Vajnorská 98/d, 831 04 Bratislava
© 2014 Mayská brušná masáž. Všetky práva vyhradené.